سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم

دنیا برام چیزی جز غم نداشت

دنیا برام چیزی جز غم نداشت
                  غم
  ادامه مطلب

[ سه شنبه 95/9/16 ]  [ 4:36 صبح ]  [ میلاد گراوند ]

این روزها رو به اجبار میگذرونم

بزودی متن درج خواهد شد
  ادامه مطلب

[ شنبه 95/9/13 ]  [ 9:54 عصر ]  [ میلاد گراوند ]

سهم قلب عاشق

سهم قلب عاشق،همیشه تنهاییه

سهم قلب عاشق،همیشه جداییه

سهم قلب عاشق،همیشه حسرت و آهه

سهم قلب عاشق،همیشه یه خداحافظیه تلخه
  ادامه مطلب

[ شنبه 95/9/13 ]  [ 7:26 عصر ]  [ میلاد گراوند ]